Τενέδου 49
Θεσσαλονίκη
54453
2310917089
2310952708